Név: Dr. Blázovics Anna Ph.D. D.Sc.
Anyja neve: Kállay Anna
Állampolgárság: magyar
Születési ido, hely: 1951.01.21., Budapest
Munkahely: Farmakognózia Intézet, Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26. III.
Tel/Fax:
459-1500/55206, 317-2979
E-mail: blaz@drog.sote.hu
Külső hivatkozások:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10015320
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=8982

1974-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Tanári "C" szakán szerzett kémia-áruismeret szakos középiskolai tanári diplomát. 1974-ben műszaki gyakornok az EGYT Kutatásszervezési Osztályán, majd 1975-1979 között a Gentamicin Kutató Laboratórium vezetője a Chinoin Gyógyszergyárban.

1979-től-1983-ig tanársegéd, a biokémia- és kémiaoktatási-felelős helyettese a Semmelweis OTE II. Kémiai-Biokémiai Intézetben. 1982-től tudományos munkatársként, majd 1989-től tudományos főmunkatársként vezeti a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Arteriosclerosis Kutatócsoport biokémiai laboratóriumát. 1977-1984 között a Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző Intézetének külső munkatársa. 1990 januárjától 2009. július 1-ig a Semmelweis OTE / Semmelweis Egyetem / II. Belgyógyászati Klinikán a Biokémiai Kutatócsoport vezetője. 2009-től a Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet igazgatója.

Tanulmányok / fokozatok:
1980-1982. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán biokémia és mikrobiológia tanulmányok
1983. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán egyetemi doktori értekezés
1989. az orvostudomány kandidátusa
1995. Ph.D. minősítő diploma
2006. az MTA doktora (az orvostudomány doktora)
2009. habilitál a Semmelweis egyetemen
2012. c. egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetemen
2014. egyetemi tanár a Semmelweis Egyetemen

Díjak:
1986.   MTA Soros Alapítvány díj
1993.   IGSC, Madrid, Spanyolország,
1994.   Májkutatási Alapítvány FALK díj
1996.   FALK II. díj, Falk Symposium, Pozsony
2000.   SFRR Conference, Kioto, Japán,
2002.   16th Danube Symposium on Nephrology, Bled, Szlovénia, Bruno Watschinger Award
2004.   Orvosi Hetilap Markusovszky díj
2004.   Magyar Táplálkozástudományi Társaság Tudományos díja.
2004.   Richter Gedeon Kutatási Támogatás 98043

Doktori képzés:
1993-óta témavezető a Klinikai 2/1 a " Hepatológia szabadgyökös és immunológiai vonatkozásai "Doktori Programban Szakmai irányításával 13-an szeretek kandidátusi/Ph.D.fokozatot. Ph.D. tanítványai közül Dr. Lugasi Andrea, Dr. Hagymási Krisztina, Dr. Sípos Péter, Dr. Rapavi Erika, Dr. Sárváry Enikő, Dr. Hegedűs Viktor és Dr. Kleiner Dénes kaptak különböző hazai és külföldi tudományos díjakat és kitüntetéseket.

TDK témavezető:
TDK-hallgatói közül dr. Hegedűs Viktor Pro Sciencia díjban részesült 2008-ban. Kleiner Dénes rektori dicséretet kapott 2012-ben. Külső konzulense volt Mácsai Évának, aki 2007-ben 2. helyezés ért el TDK dolgozatával. TDK hallgatói hazai és nemzetközi díjakat és helyezéseket nyertek el. Süle Krisztina nemzetközi konferencián előadói díjat kapott.
Ph.D. Kurzusok vezetője:
1993-tól Irodalomkutatás, majd 2000-től A sikeres Ph.D. munka elméleti és gyakorlati alapjai
1993-tól Szabad gyökök biológiai rendszerekben

Továbbképző akkreditált tanfolyam vezetője:
Bioaktív anyagok jelentősége a legújabb kutatások tükrében

Továbbképző akkreditált tanfolyam előadója:
2010- Gyógyszerészek kötelező továbbképző tanfolyama

Speciálkollégium előadója:
Gyógynövények és a kozmetika kapcsolata

Tudományos folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja (szerkesztője):
1996- Orvosi Hetilap; 2012- Acta Alimentaria

Tudományos folyóiratok reviewere:
Acta Alimentaria; Acta Biologica Hungarica; European Journal of Gastroenterology and Hepatology; Central European Journal of Biology; Phytotherapy Research; Clinical and Experimental Medical Journal; The European Journal of Pharmacology; Orvosi Hetilap

Konferenciák szervezése:
1993-tól 1 nemzetközi, 9 hazai konferenciát szervezett szabadgyök-kutatás és 1 konferenciát fitoterápia témakörökben.

Tudományos társasági tagságok:
1975-2005 Magyar Kémikusok Egyesülete; 1979- Magyar Biokémikusok Egyesülete; 1983- Magyar Arteriosclerosis Társaság; 1983- Magyar Gerontológiai Társaság;1985-  Magyar Gastroenterológiai Társaság; 1987- Magyar Élettani Társaság; 1992- Magyar Szabadgyök-kutató Társaság és jogelődjei; 1994- MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság  tagja; 1996-  MTA Lipidkémiai Munkabizottság  tagja; 1998- 2000 COST-18 program résztvevője; 1999-  Magyar Fitoterápiás Társaság; 2006-  MTA Mikroelem Munkabizottság tagja

Társasági vezetőségi funkció:
1992-1999. Májkutatási Alapítvány Szabad Gyök Kutatási Szekciója titkára; Magyar Szabadgyökös Társaság főtitkára; 2007- Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság alelnöke; 2013-tól elnöke; 1993-1996.  Society for Free Radical Research (European Region) Magyar Szekciójának főtitkára; 1999- Magyar Fitoterápiás Társaság vezetőségi tagja; 1997-  Morbus Crohn Alapítvány Kuratóriumának tagja; 1997-  International Medical Association for Experimental and Clinical Research (IMAR) Társaság, alapító tag; 1998-  Orvosi Hetilap szerkesztője; 1998-  Folia Hepatologica szerkesztőbizottságának a tagja; 2006-2008  Hungarian Medical Journal szerkesztője

Jelentősebb bel- és külföldi együttműködések:
MTA Izotópkutató Intézet 1988-1990, majd 1996-tól; Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet 1988-1993, majd 1996-tól; Országos Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Intézet 1986-tól 2012-ig; Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 1990-től 1997-ig, majd Szent István Egyetem 2001, majd Budapesti Corvinus Egyetem 2004-től; ELTE Atomfizika Tanszék 1991-1993, Budapesti Műszaki Egyetem 1993-tól 2000-ig, majd 2010-től; MTA KKKI 2000-től folyamatosan; Pécsi Tudományegyetem 1998-  vendégelőadó a Ph.D Programban; Szent István Egyetem 2000-től; 2002- Állattakarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom; 2000- Szent János Kórház; 2004- 2007 MÁV Kórház; 1983-tól a Semmelweis Egyetem több intézetével és klinikájával: II. Belgyógyászati Klinika, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, I. Sebészeti Klinika, Uroonkológiai Centrum

1994-1996.  Mansura University, Kairó, Egyiptom; 1997-2002 az SFRR Lengyel Tagozata; 2007- EU7 keretprogram Prof. Dr. Finn Holm, Food Group Denmark & Nordic NutriScience; 2009- Laboratory of Biochemistry, Riga Stradins University, Riga, Lettország; 2010. National Academy of Sciences of Azerbaijan Republic, Institute of Microbiology, Baku, Azerbajdzsán; 2012-2013 Faculty of Veterinary Medicine, Dept. of Toxicology, Temesvár, Románia

Elnyert projektek:
1993-1996 ETT 03 390 (résztvevő); 1995-1998 Ifjúsági OTKA F 017713 (résztvevő); 1997-2000 OTKA TO 23 455 (résztvevő); 1997-2000 ETT 02-517 (vezető); 2000-2002 ETT 250/2000 (vezető); 2001-2004 1/016/ Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (vezető); 2001-2004 1/047 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (résztvevő); 2004 OTKA-T043537 (résztvevő); 2003-2006 ETT 002/2003 (vezető); 2006-2008 ETT 012/2006 (vezető); 2003-2006 OTKA T 046622 (résztvevő); 2004-2007 1B-047/2004 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (vezető); 2004 - 2007 GVOP (résztvevő), 2007-2011 OTKA  K 67971 (résztvevő)
2007- 2011.OTKA K68921 (résztvevő); 2010-2012 TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR (vezető)

Egyéb elnyert támogatások:
1992. Nemzeti Egészségvédelmi Intézet (vezető); 1992. Egészséges Nemzetért Alapítvány  (vezető); 1993.,1995.,1997., Májkutatási Alapítvány (vezető); 1993- Ph.D Akkreditácós Program (vezető)

Igazgatói tevékenysége:
2009. július 1-étől kapott 5 évre szóló megbízást a Farmakognóziai Intézet vezetésére. Megtartotta az intézetben folyó eredményes kutatási profilokat és kiegészítette korszerű fitoterápiás kutatási irányokkal. Kialakította a gyógyszerészi-biokémiai kutatóegységet, ahol sikeres TDK és Ph.D. munka folyik. Az intézet munkatársainak tudományos előmenetelét elnyert pályázatok segítségével támogatja. Rendszeresen oktat és vizsgáztat (kollokvium és szigorlat) magyar és angol nyelven a graduális és posztgraduális képzésben. Szoros kapcsolatot tart fenn a Semmelweis Egyetem több klinikájával. Jelentős együttműködéseket ápol számos hazai egyetemmel és intézettel. E munkákból hazai és nemzetközi publikációk jelentek meg.

Lettországi kutatókkal közös tanulmányokat végeznek gyógyhatású növények hatóanyagainak és élettani hatásainak felderítésére, különös tekintettel a rákos betegek életminőségének javításara. A Temesvári Állatorvostudományi Egyetem Ph.D. programját támogatja hallgatók posztgraduális képzésével.

Bevezette a „Gyógynövények bioszervetlen kémiája” című szabadon választható tárgy oktatását felkért oktató közreműködésével. Megreformálta a kozmetikai speciálkollégium tematikáját. Az Intézet munkatársai számára továbbképző kurzusokat szervez meghívott előadók bevonásával.  Részt vesz több tankönyv fitoterápiával és a redox-homeosztázissal kapcsolatos fejezeteinek megírásában. Folyamatosan bővíti az Intézet könyvtárát szakkönyvekkel és folyóiratokkal.

A Semmelweis Egyetem honlapjáról:

Kilencen kaptak egyetemi tanári kinevezést a Semmelweis Egyetemről

2014. szeptember 17. szerda

Az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából egyetemi tanári kinevezési okiratokat adott át. Balog Zoltán köszöntőjében kiemelte: egyetemi tanárnak lenni közügy. Az egyetemi tanárok a közjó részei, ami közfelelősséggel is jár. A közfelelősség pedig aztjelenti, hogy el kell fogadni a közösség, a köz felől érkező kontrollt.alkotják Magyarország szellemi elitjét, és úgy kell tekinteniük saját munkájukra, mint ami része a nemzetstratégiának. Annak a stratégiának, amely a magyar nemzet felemelkedését szolgálja. Ez azonban lehetőséggel és felelősséggel is jár. „Bármiféle elithez tartozni csak akkor bír valamifajta jelentőséggel, ha az felelősségtudattal párosul. Az egyetemi tanároknak felelőssége van a felsőoktatás sorsának alakításában, és abban is, hogy mi történik a felsőoktatás keretein belül, mert a lényeg ott dől el, hogy mit és hogyan adnak át a következő nemzedéknek, és ők ezt hogyan fogadják. Az egyetemi tanárok felelőssége továbbá megjelenik abban is, hogy a szó legnemesebb értelmében hogyan szolgálják a felsőoktatást, hallgatóikat, intézményeiket” – mondta a tárcavezető.

A Semmelweis Egyetemről egyetemi tanári kinevezést kapott: Dr. Bakacsi Gyula, Dr. Blázovics

Anna, Dr. Kolev Kraszimir, Dr. Müller Veronika, Dr. Pethesné Dr. Dávid Beáta, Dr. Szabó Attila (később veszi át az okiratot), Dr. Szabolcs Szilárd Zoltán (később veszi át az okiratot), Dr. Várnai

Péter és Dr. Wikonkál Norbert.

Tóth-Szabó Szilvia

Forrás: kormany.hu

Beszámoló a "Kutatók éjszakájáról" 2012 itt található.
Beszámoló a "Kutatók éjszakájáról" 2013 itt található.

A frame tetejére...